A tesztről:


A Universal Nonverbal Intelligence Test – Second edition (UNIT2, Általános Nonverbális Intelligenciateszt – Második kiadás) hazánkban az első korszerű, jogtiszta és magyar mintán bemért komplex nonverbális IQ-teszt, melynek speciális kognitív feladatait kétszemélyes tesztfelvételi helyzetben vesszük fel. A feladatok gyermekek és fiatalok általános intelligenciáját mérik 5 éves kortól 21 éves korig. A teszt a korábbi UNIT második, átdolgozott, verziója, amely 2015-ben jelent meg az USA-ban.

A UNIT2-t teljes egészében nonverbálisan vesszük fel (sem a tesztfelvevő, sem a vizsgálati személy nem beszél), ezért fair, méltányos, valamint átfogó módon méri az általános intelligenciát. A felvételhez a tesztfelvevő a feladatok követelményeit 8, viszonylag univerzálisan elfogadott kéz- és testjellel kommunikálja a vizsgálati alany felé.

Mivel a tesztfelvétel során a válaszadás módja szinte végig azonos, és egyáltalán nincs verbális instrukció, ezért a mérőeszköz különösen alkalmas olyan speciális csoportok vizsgálatára, mint pl. intellektuális képességzavarban, autizmus spektrum zavarban, expresszív és receptív nyelvi zavarban szenvedők, szóban nem kommunikálók (pl. elektív/szelektív mutizmus vagy nagyon félénk, visszahúzódó személyek esetén), siketek és nagyothallók, színlátási zavarokkal küzdők, illetve eltérő anyanyelvű, kulturális hátterű fiatalok. A teszt nagy segítség lehet a hátrányos helyzetű gyermekek kognitív képességeinek mérésében, akik a tapasztalatok szerint motiváltak és magabiztosak a UNIT2 felvétele során, így valószínűleg hatékonyabban használják és adják bizonyítékát kognitív képességeiknek, amelyekről így mi is pontosabb képet kapunk, mintha a gyermekkel egy, a verbalitást is tartalmazó intelligenciatesztet vettünk volna fel. A UNIT2 továbbá kiválóan használható kiemelten jó képességű gyerekek és fiatalok képességeinek mérésére.

A UNIT2 az emlékezetet, a következtetési képességet, valamint a számolási következtetés, a számfogalmat a következő 6 szubteszttel méri:
• Szimbolikus emlékezet
• Téri emlékezet
• Analógiás következtetés
• Mozaik-próba
• Számsorozatok
• Nem szimbolikus mennyiség

A teszt rövidített, kétféle sztenderd, és hosszú tesztfelvételi opciói rugalmas mérést tesznek lehetővé, így szükség esetén kiválthatják a hosszabb Wechsler IQ-teszteket (ha nincs szükségünk verbális eredményekre), és jól illeszthetőek a több szinten, hierarchikusan építkező szakértői vizsgálati rendszer igényeihez. A minimális tárgyi eszközigény miatt a UNIT2 a szokásos nonverbális tesztekhez képest könnyebben betanulható, kezelhető és szállítható.


Tesztfelvételi opciók:


Rövidített Tesztbattéria (10−15 perc)
A Rövidített IQ-tesztbattéria (RIQT) a Nem szimbolikus mennyiség és az Analógiás következtetés szubtesztekre épül. A Rövidített tesztbattériát az intellektuális működés szűrőtesztjeként használhatjuk.
Sztenderd Tesztbattéria Emlékezettel (30 perc)
A Sztenderd Tesztbattéria a Szimbolikus emlékezet, a Mozaik-próba, a Téri emlékezet és az Analógiás következtetés szubtesztekre épül.
Sztenderd Tesztbattéria Emlékezet nélkül (30 perc)
A Sztenderd Tesztbattéria a Mozaik-próba, az Analógiás következtetés, a Számsorozatok és Nem szimbolikus mennyiség szubteszteket tartalmazza.
Teljes Tesztbattéria (45−60 perc)
A Teljes Tesztbattéria mind a 6 szubtesztet tartalmazza, ennek teljes tesztpontszáma, a Teljes Teszt IQ (TtIQ), a UNIT2 legátfogóbb összesített csoportpontja, és ezért az általános intelligencia legjobb, átfogó mérőszáma.A kiértékelő program egyelőre a teljes tesztbattéria kiértékelésére alkalmas, a rövidített tesztbattériákra még nem.