• WISC-IV Online rendszer
  Online kiértékelés
  Az elképzelhető legrészletesebb profillap
  Nyerspontok vagy értékpontok megadása
 • Jogtiszta mérőeszköz
  Professzionális megjelenítés
  Nyomtatható profillapok
  Kitöltések elmentése

A WISC-IV mérőeszköz online kiértékelése


Miért jó az online kiértékelés?
A hagyományos kézi kiértékelés 30-40 perc alatt végezhető el, ezzel szemben az online kiértékelés az elért eredmények bevitele után egy gombnyomásra elkészíti az átfogó profilt. Az értékelés történhet a nyerspontokból vagy akár az értékpontokból is.

A tesztről:
A Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadás (WISC-IV) a hazánkban MAWGYI és HAWIK néven közismert mérőeszköz jelentősen átdolgozott és modernizált változata, melyet 2003-ban fejlesztettek ki. A magyarországi adaptációs munkálatokat egy neves hazai kutatókból álló csapat 2005 és 2006 között, 1.000 fős reprezentatív gyermekminta bevonásával végezte.
A WISC-IV az elmúlt évtizedek kutatási tapasztalatait felhasználva 4 indexet különböztet meg, amelyek az intelligencia eltérő aspektusait tárják fel. A 4 index 10 szubtesztből és 5 kiegészítő szubtesztből áll.

Verbális megértés


 • Közös jelentés
 • Szókincs
 • Általános megértés
 • Általános ismeretek
 • Szótalálás

Perceptuális következtetés


 • Mozaik-próba
 • Képi fogalomalkotás
 • Mátrix következtetés
 • Képkiegészítés

Munkamemória


 • Számterjedelem
 • Betű-szám szekvencia
 • Számolás

Feldolgozási sebesség


 • Kódolás
 • Szimbólumkeresés
 • Törlés


Az indexekből felállított profil segítségével hasznos támpontot nyerhetünk a 6-17 éves fiatalok kognitív képességeiről: tanulási zavarok, végrehajtó funkciók, agysérülés, figyelmi zavarok, mentális retardáció, speciális adottságok, valamint orvosi figyelmet igénylő, illetve neurológiai problémák.